Хv Міжнародна Наукова Конференція «актуальні Проблеми Романо-германської Філології Та Прикладної Лінгвістики» Кафедра Комунікативної Лінгвістики Та Перекладу

  • Post author:
  • Post category:News

Експериментальною базою кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови є лабораторія експериментальної фонетики. Назва науково-дослідної роботи – «Системно-структурні і дискурсивно-когнітивні дослідження англомовної картини світу» 0119U002438. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів 4-5 курсів англійського відділення денної форми навчання ф-ту РГФ. Томчаковський О.Г.Методичні рекомендації «Лексикография английского языка» для студентів 5 курсу англійського відділення денної форми навчання ф-ту РГФ. – Одеса, ТОВ «Удача», 2015.

актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики

З 2003 року працює в Факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. У січні 2012 р.

В аудиторії є велика бібліотека аудіо та відео матеріалів різної спрямованості, яка допоможе оволодіти знаннями щодо різних стилів текстів та дискурсів, надасть можливість регулярно контактувати з «живою» мовою носіїв мови. Калінюк О.О, Дрішлюк В.І. Особливості функціонування юридичних термінів, що визначають особисті та майнові зобов’язання // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні студії з романської і германської філології”.

Кафедра Методики Викладання Світової Літератури

Особливою гостею конкурсу стала поетеса з Канади Віржіні Борегар Д. Наші студенти беруть участь у Форумі перекладачів. Цікаві поради практиків перекладу. 10.Відбувся захист курсових проектів наших студентів.

Студенти французького відділення мали приємність взяти участь у перекладацьких заняттях із вченим і відомим перекладачем, лауреатом Премії імені Максима Рильського Максимом Стріхою. Потапова І.М. Міжнародна конференція, присвячена 25-річчю проведення екзаменів з іноземної мови на сертифікат CILS при університеті. Сиєна, Італія, грудень 2018 р. 9 квітня 2014 р.

Захисти Дисертацій

Крокіс Анна Мар’янівна очолює секцію латинсько і новогрецької мов, працює над розробкою стилістичних проблем перекладу. Любченко Тетяна Вікторівна займається проблемами семантико-синтаксичної структури речення новогрецької мови і навчається в докторантурі. Гришкова Н.В. Modal Verbs in Use. Методичний посібник для самостійної роботи студентів 1-2 курсів / Н.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» 26 окт. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології та педагогіки», Київ, 1-2 листопада 2019. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку Вищої школи та економіки у ХХІ столітті”, Рівне, жовтня 2018 р. Гришкова Н. Весільний обряд як підгрунтя сегменту англійської національно-мовної картини світу/ Н.

Часопис “Критика” оприлюднив інформацію про результати студентського конкурсу з перекладу. Квітень 2023 р. Травень 2023 р. Соціолінгвістичні і прагматичні аспекти перекладу.

Бердянська. Лексичні трансформації як засіб перекладу французького розмовного мовлення, Пріоритети розвитку сучасної філології, 2019. Переможці першого конкурсу художнього перекладу в ПНУ ( номінація “Французька мова”) отримали свої дипломи) Вітаємо. sixteen https://uanews.te.ua/ жовтня 2018 р. Відбулася зустріч студентів і викладачів німецького відділення з ректором університету м.

Результати перекладознавчих досліджень студентів. Професор Цокур О.С. Є дійсним членом міжнародної організації «Міжнародна Слов’янська академія освіти ім. Коменського». Колегаєва І.М., Карпенко О.Ю. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Карпенківські читання» до ювілею члена-кореспондента НАН України Ю.О.Карпенка.